Σεπτέμβριος 2021 - Πλήρες σύστημα DeepSky και λειτουργία αισθητήρων.

        

 

Χαρακτηριστικά δείγματα δεδομένων που λαμβάνονται από τους οπτικούς και θερμικούς αισθητήρες δίνονται παρακάτω:

 


1 Φεβρουαρίου 2021 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "Geometrical calibration of an all-sky imager: from spherical to cartesian and cylindrical coordinates" της sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

 14 Δεκεμβρίου 2020 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "External geometrical calibration" της sky camera του Ρίου.

 

   

 11 Δεκεμβρίου 2020 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "External geometrical calibration" της sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

 

 


 18 Σεπτεμβρίου 2020 - Τimelapse video κατά το πέρασμα του Ιανού, όπως καταγράφηκε από την sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.