Εκδήλωση: Συνέδριο Emerging Tech Conference Edge Intelligence (ETCEI 2023)

Θέμα: Παρουσίαση εργασίας σε μορφή poster στα πλαίσια του συνεδρίου
Τίτλος:
Ground-based cloud observation using wide-view optical and thermal representations

Τετάρτη 19-20 Οκτωβρίου 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


 

 

Εκδήλωση: Φυσικά μοντέλα και μέθοδοι υπολογιστικής όρασης και βαθιάς μάθησης στις ατμοσφαιρικές επιστήμες

Τετάρτη 11/10/2023, 12:30                                    

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Αίθουσα Ι4


 

 

Εκδήλωση: Project Dissemination Session at the 11th European Workshop on Visual Information Processing  (EUVIP 2023)

Θέμα:  Παρουσίαση αποτελεσμάτων του DeepSky project σε μορφή paper, presentation,poster,και booth στα πλαίσια του συνεδρίου EUVIP 2023 στις11-14 Σεπτεμβρίου2023, Gjøvik, Norway.
Τίτλος:
 DeepSky: A ground-based cloud observation system

Τετάρτη 19-20 Οκτωβρίου 2023

11-14 Σεπτεμβρίου 2023, Gjøvik, Νορβηγία


Σεπτέμβριος 2021 - Πλήρες σύστημα DeepSky και λειτουργία αισθητήρων.

        

 

Χαρακτηριστικά δείγματα δεδομένων που λαμβάνονται από τους οπτικούς και θερμικούς αισθητήρες δίνονται παρακάτω:

 

 


1 Φεβρουαρίου 2021 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "Geometrical calibration of an all-sky imager: from spherical to cartesian and cylindrical coordinates" της sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

 14 Δεκεμβρίου 2020 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "External geometrical calibration" της sky camera του Ρίου.

 

   

 11 Δεκεμβρίου 2020 - Τimelapse video που αποτυπώνει την διαδικασία του "External geometrical calibration" της sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.

 

 


 18 Σεπτεμβρίου 2020 - Τimelapse video κατά το πέρασμα του Ιανού, όπως καταγράφηκε από την sky camera του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας.