Εργαστήριο Ηλεκτρονικής (ELLAB) - Πανεπιστήμιο Πατρών


Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ

Σύντομο Ιστορικό:

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ιδρύθηκε το 1967 (ΦΕΚ 102/τ.Πρώτο/16.6.1967), ως ένα από τα τέσσερα βασικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του Παν. Πατρών. Από τότε, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής εξελίσσεται και αναπτύσσεται συνεχώς, παραμένοντας πάντα ένας καλά οργανωμένος ερευνητικός και εκπαιδευτικός χώρος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή συλλογικότητα μεταξύ των μελών που απαρτίζουν το προσωπικό του. Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής αποτελεί το κύριο μέρος του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας.


Δομή - Δραστηριότητες & ερευνητικά ενδιαφέροντα

Το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής αποτελείται από 8 άτομα, ενώ ~30 μεταπτυχιακοί σπουδαστές υποστηρίζουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο εξοπλισμός του ELLAB είναι εξαιρετικά μεγάλος όπως καταγράφεται στο σχετικό site: http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/infrastructure

Ιδιαίτερα για το έργο αυτό ενδιαφέρει o εφοδιασμός 8 συστημάτων Η/Υ με GPUs και configuration στοχευμένο στη μελέτη βαθειών νευρωνικών δικτύων.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής εστιάζονται κυρίως στη διδασκαλία και την έρευνα.

Η διδασκαλία της ηλεκτρονικής σε προπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ηλεκτρονική, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Μικροηλεκτρονική, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών, Εισαγωγή στις τηλεπικοι-νωνίες, και Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην κατεύθυνση «Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Επεξεργασία Σήματος» του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη στο Τμήμα Φυσικής σε τεχνολογικά θέματα όπως η Πληροφορική και ο Προγραμματισμός.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το ακαδημαϊκό προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής υποστηρίζει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το ένα από αυτά είναι μέρος του κύριου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής και εξειδικεύει στην «Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)» , ενώ το δεύτερο εστιάζει στην «Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας».

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής εστιάζουν στο σχεδιασμό αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (VLSI), στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας, στην υπολογιστική όραση, στην αναγνώριση σήματος και εικόνας, και σε τεχνικές-εφαρμογές νευρωνικών δικτύων.


Ρόλος στο Έργο Έρευνας και Καινοτομίας & Συσχέτιση με την στρατηγική του φορέα

Η συμμετοχή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής θα είναι συμπληρωματική με τις δραστηριότητες της IRIDA Labs και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΕΦΑΠΠ στο έργο αυτό.

Επιλεκτικές Δημοσιεύσεις (2015-2019) των μελών του ELLAB που συμμετέχουν στο έργο:

A local binary pattern classification approach for cloud types derived from all-sky imagers Spiros Oikonomou, Andreas Kazantzidis, George Economou, Spiros Fotopoulos, Pages 2667-2682 International Journal of Remote Sensing, Volume 40, 2019 - Issue 7
- Usblock: Blocking usb-based keypress injection attacks , Sebastian Neuner, Artemios G Voyiatzis, Spiros Fotopoulos, Collin Mulliner, Edgar R Weippl, DBSec 2018: Data and Applications Security and Privacy XXXII pp 278-295
- Muscle Type Classification on Ultrasound Imaging Using Deep Convolutional Neural Networks, Sofoklis Katakis, Nikolaos Barotsis, Dimitrios Kastaniotis, Christos Theoharatos, Dimitrios Tsourounis, Spiros Fotopoulos, Elias Panagiotopoulos, 2018 IEEE 13th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP)
- A Comprehensive Study of Sparse Representation Techniques for Offline Signature Verification, Elias N Zois, Dimitrios Tsourounis, Ilias Theodorakopoulos, Anastasios L Kesidis, George Economou, IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science ( Volume: 1 , Issue: 1 , Jan. 2019)
- On the definition of shape parts: a dominant sets approach,  Foteini Fotopoulou, George Economou, Journal Pattern Analysis and Applications 2018/8/1
- Efficient architectures for modulo 2 n− 2 arithmetic units, Evangelos Vassalos, Dimitris Bakalis, International Journal of Electronics, Volume 102, Issue 12, 2015
- Lookahead Architectures for Hamming distance and fixed-threshold Hamming weight comparators, Haridimos T Vergos, Dimitris Bakalis, A Anastasiou, Circuits, Systems, and Signal Processing, April 2015,
- HEp-2 cell classification with vector of hierarchically aggregated residualsD Kastaniotis, F Fotopoulou, I Theodorakopoulos, G Economou, ... Pattern Recognition 65, 47-57
- Gait based recognition via fusing information from Euclidean and Riemannian manifoldsD Kastaniotis, I Theodorakopoulos, G Economou, S Fotopoulos, Pattern Recognition Letters 84, 245-251
- Pose-based gait recognition with local gradient descriptors and hierarchically aggregated residuals, D Kastaniotis, I Theodorakopoulos, S Fotopoulos, Journal of Electronic Imaging 25 (6), 063019-063019
- Local manifold distance based on neighborhood graph reorderingI Theodorakopoulos, G Economou, S Fotopoulos, C Theoharatos, Pattern Recognition 53, 195-211
- A framework for gait-based recognition using KinectD Kastaniotis, I Theodorakopoulos, C Theoharatos, G Economou, ... Pattern Recognition Letters 68, 327-335
- Efficient modeling of visual saliency based on local sparse representation and the use of hamming distanceI Rigas, G Economou, S Fotopoulos, Computer Vision and Image Understanding 134, 33-45

Προηγούμενα Έργα Έρευνας και Καινοτομίας των μελών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής

Από το site του ELLAB: http://www.ellab.physics.upatras.gr/index.php/gr/research/research-projects

 


 

Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΠΠ/ ELLAB

 Σπύρος Φωτόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο «ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ»

Ειδικότητα: Ψηφιακή Επεξεργασία σημάτων και εικόνας, Μηχανική όραση και μάθηση

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΠΠ

Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974).

Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1983).

Εχει εργασθεί στο Tampere Univ. of Technology (1989) και στο Imperial College (Λονδίνο -1979).

Διδάσκει τα μαθήματα: Θεωρία Κυκλωμάτων και Σημάτων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος,Ψηφιακή επεξεργασίας Εικόνας (Μεταπτ), Μηχανικη μάθηση (Μεταπτ).

Έχει συγγράψει τα εξής συγγράμματα:
- "Θεωρία Σημάτων και Κυκλωμάτων" σελ. 337 Εκδόσεις ‘inspiration s.a’
- Ψηφιακή Επεξεργασίας Σηματος –σελ 448 Εκδόσεις ‘ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ’

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
o Επεξεργασία έγχρωμης εικόνας και πολυκάναλων σημάτων
o «Εξερευνητική» Ανάλυση δεδομένων (exploratory data analysis)
o Πολυμέσα, ανάσυρση-απόκτηση (retrieval) εικόνων βάσει περιεχομένου, περίληψη video, 3D απεικονίσεις, οργάνωση μεγάλων βάσεων εικόνων.
o Τμηματοποίηση - κωδικοποίηση εικόνας.
o Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σε βιοϊατρικά-σεισμικά-βιομετρικά σήματα.

# δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών 150

# αναφορών ~1700, h-index=23.

Έχει λάβει μέρος σε μία σειρά Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

CV: http://www.upcv.upatras.gr/personal/fotopoulos/index.html
Google profile: https://scholar.google.gr/citations?user=L13psW4AAAAJ&hl=el&oi=ao


 Γεώργιος Οικονόμου

Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών.

Ειδικότητα: Ψηφιακή Επεξεργασία σημάτων και εικόνας, Μηχανική όραση Τεχνητή νοημοσύνη

Πτυχίο Φυσικής από το Παν/μιο Πατρών (1975),

M.Sc. στα “Μικροκύματα και την Σύγχρονη Οπτική”, Παμ/μιο του Λονδίνου,

Διδακτορικό Δίπλωμα, Παν/μιο Πατρών σε “Συστήματα Αισθητήρων Οπτικών Ινών”.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Όραση, Βιομετρική Αναγνώριση, Μηχανική Μάθηση, Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία Βιοιατρικών Σημάτων, Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο, Τεχνικές Ελάττωσης Διάστασης, Εξόρυξη
Δεδομένων, Ανίχνευση και Επεξεργασία Οπτικών Σημάτων, Συστήματα Αισθητήρων Οπτικών Ινών.

# δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών : 56 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 72 σε διεθνή συνέδρια, h-index=23.

Έχει λάβει μέρος σε μία σειρά Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρου ενώ έχει επιβλέψει και έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκπόνηση ικανού αριθμού διδακτορικών διατριβών καθώς και μεγάλου αριθμού μεταπτυχιακών εργασιών.

CV: http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=tmimaHomepage&u=23
Google profile: https://scholar.google.gr/citations?user=j9XzkygAAAAJ&hl=el


 Δημήτριος Μπακάλης

Επ.Καθηγητής του Παν. Πατρών στο αντικείμενο "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα"

Ειδικότητα: Υλοποίηση συστημάτων ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης

Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Διδακτορικό Δίπλωμα, από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μίου Πατρών.

Έχει υπάρξει για αρκετά χρόνια Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη θεματική ενότητα ΠΛΗ21 ("Ψηφιακά Συστήματα") του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου ενώ έχει συμβάλλει και στην ανάπτυξη του διδακτικού υλικού για αυτή.

Έχει δημοσιεύσει 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη σχεδίαση και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων.

#δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών 54
# αναφορών 383, h-index=12

CV: http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=tmimaHomepage&u=23
Google profile: https://scholar.google.gr/citations?user=ReavJesAAAAJ&hl=el


Δημήτρης Τσουρούνης - Υποψήφιος Διδάκτορας, Ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών

O κ. Τσουρούνης είναι ο Υποψήφιος Διδάκτορας στο ELLAB και ερευνητής στο DeepSky. Έλαβε πτυχίο Φυσικού το 2015 και ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας το 2017 από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Ψηφιακής Επεξεργασίας της Πληροφορίας στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μηχανική Εκμάθηση (MachineLearning), Αναγνώριση Προτύπων (PatternRecognition), Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (ImageProcessing), εφαρμογές Υπολογιστικής Όρασης (Computer Visionapplications) και Βιομετρική αναγνώριση (Biometrics). Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα με εφαρμογές Υπολογιστικής Όρασης με τη χρήση μεθόδων Βαθιάς Εκμάθησης (DeepLearning), όπως η Οπτική Αναγνώριση Ομιλίας (ΟΑΟ) και η παρακολούθηση της κατάστασης του οδοστρώματος και η ανίχνευση εμποδίων μπροστά από οχήματα (RoadEye). Υποψήφιος Διδάκτορας με πτυχίου φυσικού και ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική, και γνώσεις ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βαθειών νευρωνικών δικτύων. Θα συμμετέχει στην επεξεργασία των εικονων απο τις sky cameras και στην ανάλυση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών δεδομένων.

Google profile: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=R6DNmBsAAAAJ

Δημήτρης Καστανιώτης - Διδάκτορας, Ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών

O κ. Καστανιώτης είναι ο Διδάκτορας στο ELLAB και ερευνητής στο DeepSky. Έλαβε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 2009 και το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική και στην Επεξεργασία της Πληροφορίας το 2011. Το 2017 έλαβε Διδακτορικό στηνΥπολογιστική Όραση καιτη Μηχανική Εκμάθηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Εθνικές υποτροφίες λόγω αριστείας στο πρόγραμμα σπουδών. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η εφαρμογήτεχνικών Μηχανικής Εκμάθησης σε προβλήματα Υπολογιστικής Όρασης, με έμφαση σε τεχνικές Βαθιάς Εκμάθησης για την ταξινόμηση και σύνθεση ακολουθιών εικόνων. Έχει πολυετή εμπειρία (πάνω από 10 χρόνια) σε εφαρμογές Υπολογιστικής Όρασης τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στη βιομηχανία. Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα Μηχανικού Η/Υ και ΜΔΕ στην τεχνολογία των Η/Υ που θα συμμετέχει στην μελέτη και εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου και στην ενοποίηση - διασύνδεση και υλοποίηση του ψηφιακού συστήματος.

Google profile: https://scholar.google.com/citations?user=V2r7hKEAAAAJ&hl=en