Κατανομή και περιγραφή κατηγοριών της βάσης δεδομένων DeepSky

 

 

Dataset

 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιείται η προ-επεξεργασία των εικόνων εφαρμόζοντας μια κυκλική μάσκα που «φανερώνει» το κεντρικό τμήμα της εικόνας «κρύβοντας» τον περίγυρο, αφού η σημαντική πληροφορία βρίσκεται στο κέντρο της fisheye εικόνας και επίσης οι φωτογραφίες στα πλαϊνά μέρη τους έχουν στοιχεία της κάμερας που δεν προσφέρουν κάποια πληροφορία. Επίσης, η εικόνα περικόπτεται έτσι ώστε να προκύψει τετράγωνο αποτέλεσμα με ανάλυση 678 x 678 pixels.

 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές περιπτώσεις των επεξεργασμένων εικόνων και κατηγοριοποιημένων σε κλάσεις.