Ηλιακή ακτινοβολία, υετίσιμο ύδωρ και IoT αισθητήρες στο DeepSky

 

 


Εκτίμηση του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων με το DeepSky

 

 


Κατανομή κατηγοριών της βάσης δεδομένων DeepSky με τη χρήση Deep Learning

 

 


Κατανομή και περιγραφή κατηγοριών της βάσης δεδομένων DeepSky

 

 

Dataset

 

 

Εν συνεχεία πραγματοποιείται η προ-επεξεργασία των εικόνων εφαρμόζοντας μια κυκλική μάσκα που «φανερώνει» το κεντρικό τμήμα της εικόνας «κρύβοντας» τον περίγυρο, αφού η σημαντική πληροφορία βρίσκεται στο κέντρο της fisheye εικόνας και επίσης οι φωτογραφίες στα πλαϊνά μέρη τους έχουν στοιχεία της κάμερας που δεν προσφέρουν κάποια πληροφορία. Επίσης, η εικόνα περικόπτεται έτσι ώστε να προκύψει τετράγωνο αποτέλεσμα με ανάλυση 678 x 678 pixels.

 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές περιπτώσεις των επεξεργασμένων εικόνων και κατηγοριοποιημένων σε κλάσεις.