Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας – Πανεπιστήμιο Πατρών (ΕΦΑΠΠ)


Δραστηριότητες Φορέα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) είναι το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, Καθηγητών και προσωπικού και αριθμό Τμημάτων, ενώ κατέχει σημαίνουσα θέση στον Ελληνικό χώρο σε αριθμό δημοσιεύσεων και ερευνητικών προγραμμάτων. Στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης των Πανεπιστημίων με τίτλο Academic Ranking of World Universities (ARWU, γνωστότερη και ως λίστα της Σαγκάης), το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάχθηκε στη θέση 201-300 στη θεματική ενότητα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών.

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑΠΠ, www.atmosphere-upatras.gr) ιδρύθηκε το 1968. Δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Περιβαλλοντικής Φυσικής. Τακτικά μέλη του ΕΦΑΠΠ είναι τρία μέλη ΔΕΠ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 λειτουργεί μεταπτυχιακή ειδίκευση στην “Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος”. Η διδακτική δραστηριότητα των μελών του ΕΦΑΠΠ περιλαμβάνει περισσότερα από δεκαπέντε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Ατμοσφαιρικής Φυσικής, Προσομοιώσεων και Μαθηματικών (π.χ. Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ατμόσφαιρας, Ενεργειακή Μετεωρολογία, Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία, Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις, Φυσική Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, κλπ). Στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η ομάδα του ΕΦΑΠΠ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιήσουν τη διπλωματική τους εργασία και το διδακτορικό τους στους τομείς που αναφέρθηκαν.

Το ΕΦΑΠΠ απασχολεί 2 μεταδιδακτορικούς και 8 διδακτορικούς ερευνητές στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει. Το ΕΦΑΠΠ είναι μέλος του Copernicus Academy Network, του δικτύου Ερευνητικών Ινστιτούτων και άλλων Οργανισμών με σκοπό την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ερευνητών, επιστημόνων και επιχειρηματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Φορέα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΦΑΠΠ συνοψίζονται στους ακόλουθους ερευνητικούς άξονες,

 Ηλιακή ακτινοβολία, μετρήσεις, προτυποποίηση και ηλιακή ενέργεια
 Ενεργειακή Μετεωρολογία
 Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης και εφαρμογή τους σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας
 Μετρήσεις, έλεγχος ποιότητας, επεξεργασία και ομογενοποίηση μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών
 Πρότυπα πρόγνωσης καιρού και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα DeepSky, το ΕΦΑΠΠ θα συνεισφέρει μέσω της εξειδίκευσης του στη θεωρητική και πειραματική μελέτη της διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική ομάδα έχει εκτενώς χρησιμοποιήσει επίγειες μετρήσεις για τις οπτικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων σε συνέργεια με αποτελέσματα από μοντέλα διάδοσης ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Το ΕΦΑΠΠ έχει συμμετάσχει στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του «Ελληνικού Δικτύου Ηλιακής Ενέργειας» και είναι υπεύθυνο για την δημιουργία του ηλιακού άτλαντα της ολικής και άμεσης ακτινοβολίας χρησιμοποιώντας επεξεργασμένες δορυφορικές εικόνες νέφωσης και κλιματολογία αιωρούμενων σωματιδίων (http://atmosphere-upatras.gr/en/solarmaps). Επίσης είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του επίγειου δικτύου μετρήσεων.

Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΦΑΠΠ έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην ανίχνευση και ταξινόμηση των νεφών με χρήση απεικονίσεων του ουράνιου θόλου, στην εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων και την επίδραση τους στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος. Το ΕΦΑΠΠ παρουσίασε το 2012 μία νέα μέθοδο στην εκτίμηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων από απεικονίσεις του ουράνιου θόλου [1]. Στη δημοσίευση αυτή, προτάθηκε μία μεθοδολογία για την ανίχνευση και την ταξινόμηση της ολικής νεφοκάλυψης σε επτά (7) κλάσεις με πολύ καλή ακρίβεια (78%-95%), καθώς και διάφορες μεθοδολογίες για τη διακριτοποίηση του νεφών κοντά στον Ήλιο και την ανίχνευση της βροχόπτωσης. Η μέθοδος ταξινόμησης των νεφών εφαρμόστηκε σε αρχείο εικόνων ουράνιου θόλου από το δίκτυο του Παγκοσμίου Κέντρου Ακτινοβολίας στην Ελβετία [2]. Πρόσφατα, το ΕΦΑΠΠ ανέπτυξε μία καινοτόμο μέθοδο βασισμένη σε μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων από το ακτινόμετρο CIMEL που είναι εγκατεστημένο στην Plataforma Solar de Almeria (PSA), Ισπανία, για την εξαγωγή του οπτικού πάχους των αιωρούμενων σωματιδίων από ψηφιακές απεικόνισεις του ουράνιου θόλου [3]. Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκαν σε μια σειρά από δημοσιεύσεις για την εκτίμηση των ιδιοτήτων της νέφωσης και της ηλιακής ακτινοβολίας [4-7].

Λόγω των προναφερόμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων, το ΕΦΑΠΠ προσκλήθηκε και συμμετείχε ενεργά στην δράση COST ES1002 WIRE ‘Weather intelligence for Renewable Energy (2010-2014)’. Οργάνωσε το πρώτο διεθνές σεμινάριο με θέμα, “Processing techniques for the detection of atmospheric constituents and the estimation and forecasting of solar irradiance from all-sky images”, 24-25/06/2015, Πάτρα, Ελλάδα (http://www.sky-camera-workshop.info/), με χορηγούς τις εταιρείες EKO και Kipp&Zonen. Το ΕΦΑΠΠ συμμετείχε στο πρόγραμμα FP7 DNICast (2013-2017), που αναφέρεται στις μεθόδους πρόγνωσης της άμεσης ακτινοβολίας για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων το οποίο και εφαρμόστηκε στην Plataforma Solar de Almeria (PSA), Ισπανία. Ακόμα, συμμετέχει ενεργά στη Δράση 16 των προγραμμάτων PVPS, SolarPACES, SHC του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την εκτίμηση και πρόγνωση της ηλιακού δυναμικού, με τίτλο: Solar resource for high penetration and large scale applications.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε σχέση με το προτεινόμενο έργο

1. Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, A.F. Bais. S. Fotopoulos, G. Economou, Atmospheric Research, 113, 80-88, 2012.
2. Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras, S. Wacker, J. Groebner, C. Zysset, L. Diener, P. Tzoumanikas, A. Kazantzidis, L. Vuilleumier, R. Stockli, S. Nyeki, N. Kampfer, Journal of Geophysical Research, 120(2), 695-707, 10.1002/2014JD022643, 2015
3. Application of Simple All-sky Imagers for the Estimation of Aerosol Optical Depth, A. Kazantzidis, P. Tzoumanikas, E. Nikitidou, V. Salamalikis, S. Wilbert, C. Prahl, SolarPACES Conference 2016, October 11-14, 2016, Abu Dhabi, United Arab Emirates, AIP Conference Proceedings 1850, 140012, https://doi.org/10.1063/1.4984520, 2017.
4. Shadow-camera based solar nowcasting system for shortest-term forecasts, P. Kuhn, D. Garsche, S. Wilbert, B. Nouri, N. Hanrieder, C. Prahl, L. Zarzarlejo, J. Fernandez, A. Kazantzidis, T. Schmidt, D. Heinemann, P. Blanc, R. Pitz-Paal, Meteorologische Zeitschrift, 2018.
5. Determination of the optimal camera distance for cloud height measurements with two all-sky imagers, P. Kuhn, B. Nouri, S. Wilbert, N. Hanrieder, C. Prahl, L. Ramirez, L. Zarzalejo, T. Schmidt, T. Schmidt, Z. Yasser, D. Heinemann, P.Tzoumanikas, A. Kazantzidis, J. Kleissl, P. Blanc, R. Pitz-Paal, Solar Energy, 179, 74-88, 2019.
6. Determination of cloud transmittance for all sky imager based solar nowcasting, B. Nouri, S. Wilbert, L. Segura, P. Kuhn, N. Hanrieder, A. Kazantzidis T. Schmidt, L. Zarzalejo, P. Blanc, R. Pitz-Paal, Solar Energy, 181, 251-263, 2019.
7. Real-Time Uncertainty Specification of All Sky Imager Derived Irradiance Nowcasts, B. Nouri, S. Wilbert, P. Kuhn, N. Hanrieder, Marion Schroedter-Homscheidt,, A. Kazantzidis, L. Zarzalejo, P. Blanc, R. Pitz-Paal, S. Kumar, N. Goswami, R. Shankar, R. Alolter, Remote Sensing, 11,1059, oi:10.3390/rs11091059, 2019.

Ενδεικτική λίστα ερευνητικών έργων

1. Middle East – North Africa Hybrid Solar System (HYMENSO), ERANETMED Renewable Energies, 1/11/2016 – 30/4/2019, www.hymenso.eu
2. Solar Resource for High Penetration and Large Scale Applications, International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Program Task 16, 1/7/2017 – 30/6/2020, http://www.iea-pvps.org/index.php?id=389
3. Direct Normal Irradiance Nowcasting methods for optimized operation of concentrating solar technologies (DNICast), FP7-Energy project, Grant Agreement 608623, 10/2013 – 9/2017. 4. Panhellenic infrastructure for atmospheric composition and climate change, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1/9/2018 – 31/8/2021, https://panacea-ri.gr/
5. Ηλιακοί Συλλέκτες με ακίνητους συγκεντρωτήρες της ηλιακής ακτινοβολίας για εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στις ενδιάμεσες και μέσες θερμοκρασίες, Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 1/9/2018 – 31/8/2021
6. Towards an innovative strategy for skills development and capacity building in the space geo-information sector supporting Copernicus user uptake, Η2020 Erasmus+, 1/1/2018 – 31/12/2021

Διαθέσιμος Εξοπλισμός/ Λογισμικό/ Υποδομές Φορέα για το Έργο

Το ΕΦΑΠΠ παρέχει πλήθος ερευνητικών οργάνων για την μέτρηση των ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων όπως επίσης και για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο ακτινομετρικό σταθμό, καθώς και μονάδες βαθμονόμησης πυρανομέτρων. Λειτουργεί συστήματα ψηφιακής απεικόνισης του ουράνιου θόλου/πανοραμικές κάμερες (EKO, Mobotix, Arecont) και έχει αναπτύξει μία σειρά αλγορίθμων για την εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών και τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων. Ο εξοπλισμός του ΕΦΑΠΠ περιλαμβάνει υπολογιστικές υποδομές για την χρήση μοντέλων διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας και την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Επίσης λειτουργεί ένα σύστημα λήψης/επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (EUMETCAST) και σχετικούς αλγόριθμους για την εκτίμηση της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

 


 

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας


Ανδρέας Καζαντζίδης-Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

O κ. Καζαντζίδης είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του DeepSky και ο Συντονιστής των δράσεων που αφορούν το ΕΦΑΠΠ. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 25 προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε. Ε., σχετικά με την επίδραση των συστατικών της ατμόσφαιρας στην διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζουν στη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα και τον υπολογισμό της επίδρασης διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων, όπως τα νέφη και τα αιωρούμενα σωματίδια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θεωρητικούς υπολογισμούς και μετρήσεις ηλιακής ενέργειας με εκτεταμένη χρήση μοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας σε συνέργεια με επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις των οπτικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων και των νεφών. Οι πειραματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την μέτρηση της ολικής, υπεριώδους και ορατής ροής της ηλιακής ακτινοβολίας με τη χρήση διαφόρων τύπων οργάνων και τις διαδικασίες ελέγχου και ανάλυσης των μετρήσεων.

Έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στην ανίχνευση και ταξινόμηση σύννεφων με τη χρήση εικόνων που βασίζονται στο έδαφος, καθώς και την εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων των αερολυμάτων και των σύννεφων και την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, τελεί ως συν-επιβλέπων σε 2 διδακτορικές διατριβές της Γερμανικής Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας (DLR).

Συμμετείχε (ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής) στη δράση COST ESSEM Action 1002, με τίτλο “Weather Intelligence for renewable energy” (2010-2014). Οργάνωσε το πρώτο διεθνές σεμινάριο για τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, με θέμα, “Processing techniques for the detection of atmospheric constituents and the estimation and forecasting of solar irradiance from all-sky images”, 24-25/06/2015, Πάτρα, Ελλάδα (http://www.sky-camera-workshop.info/), με χορηγούς τις εταιρείες EKO και Kipp&Zonen. Ήταν ο υπεύθυνος ερευνητής του ΕΦΑΠΠ στο εθνικό πρόγραμμα ‘Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας’, καθώς και στο πρόγραμμα FP7 “Direct Normal Irradiance Nowcasting methods for optimized operation of concentrating solar technologies (DNICast)” που αναφέρεται στις μεθόδους εκτίμησης της άμεσης ακτινοβολίας με τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συγκεντρωτικών ηλιακών συστημάτων. Ακόμα, συμμετέχει ενεργά στη Δράση 16 των προγραμμάτων PVPS, SolarPACES, SHC του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την εκτίμηση και πρόγνωση της ηλιακού δυναμικού, με τίτλο: Solar resource for high penetration and large scale applications. Είναι ο υπεύθυνος ερευνητής του ΕΦΑΠΠ στο ερευνητικό πρόγραμμα Middle East – North Africa Hybrid Solar System (HYMENSO), στο πλαίσιο ERANETMED Renewable Energies, όπου έγινε αποτίμηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εκτίμηση της ηλιακής ενέργειας για ένα συνδυασμό συστημάτων PV (φωτοβολταϊκά) και CSP (συγκεντρωμένης ηλιακής ισχύος), προκειμένου να αποτιμηθούν τα πλεονεκτήματά τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Ο κ. Καζαντζίδης έχει διατελέσει συνεργαζόμενος ερευνητής της Σχολής Γεω- και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Manchester και είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος, της επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής που εποπτεύει τη μελέτη του όζοντος και των επιπτώσεών του.
Έχει δημοσιεύσει περίπου 75 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά οι οποίες έχουν λάβει περίπου 1800 αναφορές (h-index: 27). Επισκόπηση εργασιών: https://scholar.google.gr/citations?user=BmzBAloAAAAJ&hl=el


Αθανάσιος Αργυρίου - Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο κ. Αργυρίου έχει Πτυχίο Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1983), D.E.A. en Energetique Physique - Institut National Polytechnique de Grenoble (1984), Doctorat - Universite de Provence (Aix - Marseille I) (1987). Τα τρέχοντα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γεωστατιστική ανάλυση μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών χρονοσειρών, την ομογενοποίηση μετεωρολογικών χρονοσειρών και τις εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε θέματα ατμοσφαιρικής και περιβαλλοντικής φυσικής. Από το 1992 έως σήμερα, έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 89 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με άνω των 3200 αναφορών (h-index 31) και περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών. Επισκόπηση εργασιών: https://scholar.google.gr/citations?user=2-T4XdQAAAAJ&hl=el

 

Ιωάννης Κιουτσιούκης – Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ο κ. Κιουτσιούκης είναι φυσικός με άξονα την Υπολογιστική Φυσική. Το κύριο επιστημονικό πεδίο έρευνας του επικεντρώνεται στη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Έχει εκτενή γνώση στην ανάλυση της αβεβαιότητας και της ευαισθησίας που προκύπτει από τις προσομοιώσεις των ατμοσφαιρικών μοντέλων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε. Ε. και συνυπογράφει περισσότερες από 40 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει δημοσιεύσει περίπου 40 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά οι οποίες έχουν λάβει περίπου 1000 αναφορές (h-index: 17). Επισκόπηση εργασιών: https://atmosphere-upatras.gr/staff/ioannis-kioutsioukis


Κωσταντίνος Κατσιδήμας – Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο κ. Κατσιδήμας έχει εκτεταμένη εμπειρία στην συντήρηση, έλεγχο ποιότητας και αξιοπιστίας επιστημονικού εξοπλισμού στον τομέα των ατμοσφαιρικών επιστημών, όπως και στην επεξεργασία και ανάλυση μετρήσεων. Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση/έλεγχο/λειτουργία του δικτύων μετρήσεων των αιωρούμενων σωματιδίων του ΕΦΑΠΠ.


Βασίλειος Σαλαμαλίκης - Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008. 

M.Sc. 'Εφαρμοσμένη Φυσική', Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011.

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΦΑΠ2 (2016 -)

Google profile: https://scholar.google.com/citations?user=vppc4JMAAAAJ&hl=en


Παναγιώτης Τζουμανίκας - Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2006.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Επικοινωνιών», 2011.

Διδάκτορας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2018. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Μελέτη ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας. Επιβλέπων Καθηγητής: Καζαντζίδης Ανδρέας, Καθηγητής.

Google profile: https://scholar.google.com/citations?user=paZtZZwAAAAJ&hl=en

 

Λογοθέτης Σταύρος - Ανδρέας - Υποψήφιος Διδάκτορας

Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.

M.Sc. ‘Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος’, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019.

Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, 2019-.

Google profile: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xvE9iQcAAAAJ

 

Παναγόπουλος - Κοντοσταυλάκης Ορέστης - Υποψήφιος Διδάκτορας 

Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015.

MSc Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.

Υποψήφιος διδάκτορας (2017 - ).