IRIDA Labs Α.Ε.


Περιγραφή δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων

Η IRIDA Labs Α.Ε. είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας παροχής λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης (Embedded Computer Vision) με χρήση τεχνικών Μηχανικής Εκμάθησης (Machine Learning). Η εταιρεία διαθέτει σημαντική γνώση στην ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη πρωτότυπων συστημάτων υψηλής πιστότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες CPU, GPU, FPGA και DSP στο πλαίσιο ετερογενούς προγραμματισμού και βέλτιστης κατανομής υπολογιστικών πόρων ενός ενσωματωμένου συστήματος. Η IRIDA Labs ιδρύθηκε στα τέλη του 2007, ενώ το 2013 η εταιρεία άλλαξε νομική μορφή από Ο.Ε. σε Α.Ε. μετά και την προσέλκυση ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών (Angel Investor and Venture Capital). Η εταιρεία σήμερα απασχολεί 13 μηχανικούς, όλους στην έδρα της στην Πάτρα, εκ των οποίων οι 8 διαθέτουν διδακτορικούς τίτλους και οι 5 MSc/MEng τίτλους.

 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τεχνολογίας περιλαμβάνει:

IRIS-VISTA, ενσωματωμένο λογισμικό υπολογιστικής όρασης για εφαρμογές υψηλής απόδοσης όπως σταθεροποίηση βίντεο (video stabilization).
DeepAPI, τεχνολογία βασισμένη σε deep learning, αποτελεί το βασικό πλαίσιο (framework) για την υλοποίηση εφαρμογών σε ενσωματωμένες ή φορητές συσκευές. 

EVLib (embedded vision library), πρόκειται για μια πλήρη βιβλιοθήκη ενσωματωμένου λογισμικού με συναρτήσεις ανίχνευσης, αναγνώρισης και παρακολούθησης αντικειμένων όπως α) άνθρωποι (indoor / outdoor people detection and tracking), β) οχήματα (car detection) και γ) ανίχνευσης συγκεκριμένων προϊόντων ή αντικειμένων ενδιαφέροντος (custome 2D/3D object detection).  Η βιβλιοθήκη EVLib βρίσκει εφαρμογές σε συσκευές Internet of Things (IoT) για έξυπνες πόλεις, έξυπνη παρακολούθηση κ.ά.
 

AEye4, πρόκειται για λογισμικό μηχανικής όρασης για εφαρμογές στην Βιομηχανική Επανάσταση 4.0 (Industry 4.0). Ενσωματώνει τεχνολογία deep learning με σκοπό την επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης ελαττωμάτων ή ανωμαλιών (defect / anomaly detection) σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας περιορισμένο αριθμό εικόνων (<50) για εκπαίδευση.

 

Η εταιρία αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες συχνά οδηγούν σε κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Έτσι, η εταιρία έχει καταθέσει έξι αιτήσεις στο Αμερικανικό Γραφείο Πατεντών (USPTO), και έχει κατοχυρώσει ήδη δύο από αυτές.

 

Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες κυρίως με εταιρείες στο χώρο του IP αλλά και με εταιρίες ημιαγωγών, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή τεχνολογική στάθμη της. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η συνεργασία με την Tensilica, η οποία στην συνέχεια εξαγοράστηκε από την Cadence Design Systems Inc. (εισηγμένη στο Nasdaq:CDNS), στα αντικείμενα του Imaging και Video, αναπτύσσοντας εφαρμογές μηχανικής όρασης (video stabilization, face detection, low-light image enhancement). Η Irida Labs παρουσιάζεται στο site της Cadence για την συνεργασία αυτή. Αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει με την Qualcomm (εισηγμένη στο Nasdaq:QCOM), όπου η Irida Labs αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος της QCOM για λύσεις computer vision και deep learning. Η συνεργασία αυτή ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2016. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο site (http://www.iridalabs.gr/partnerships) με αναφορές και σε άλλες συνεργασίες με εταιρείες όπως οι Synopsys, ARM και CEVA.

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων EVLib και AEye4 η Irida Labs έχει προχωρήσει σε νέες συνεργασίες με εταιρείες όπως οι Arrow Electronics, Analog Devices, NXP, Basler κ.α. Αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών είναι η παρουσίαση δύο βασικών λειτουργιών (functions) του EVLib στο πλαίσιο σημαντικών διεθνών εκθέσεων όπως η Electronica 2018, VISION 2018 και Embedded World 2019. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Arrow Electronics και την Analog Devices παρουσιάστηκε η λύση Smart Parking τόσο στην Electronica 2018, όσο και στο Embedded World 2019. Η παρουσίαση έγινε στον εκθεσιακό χώρο των Arrow Electronics και Analog Devices όπως φαίνεται και στο σχετικό post. Επίσης σημαντική προβολή είχε και η συνεργασία με τις εταιρείες NXP (chipset provider), Basler (camera provider) και Congatec (board provider) για την εφαρμογή με τίτλο «Shopping with AI» (το λογισμικό αναγνώρισης προϊόντων βασισμένο σε τεχνικές deep learning αναπτύχθηκε από την Irida Labs). Το demo παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Embedded World 2019 και προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον ενώ βρίσκεται και στο επίσημο site της NXP στο σχετικό βίντεο.

 

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

[1] I. Theodorakopoulos, V. Pothos, D. Kastaniotis, N. Fragoulis, “Parsimonious inference on convolutional neural networks: Learning and applying on-line kernel activation rules”, CoRR, abs/1701.05221, 2017.
[2] V.K. Pothos, D. Kastaniotis, I. Theodorakopoulos, N. Fragoulis, “A fast, embedded implementation of a Convolutional Neural Network for Image Recognition-Revisited”, https://www.community.arm.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/01-3748-00-00-00-00-71-47/Irida-on-CNNs_5F00_revisited.pdf.
[3] D. Besiris, V. Tsagaris, N. Fragoulis, C. Theoharatos. “An fpga-based hardware implementation of configurable pixel-level color image fusion”, IEEE Trans. Geosc. Remote Sensing, 50(2):362–373, 2012.
[4] C. Theoharatos, D. Kastaniotis, D. Besiris, N. Fragoulis. Vision-based guidance of a robotic arm for object handling operations - the white’r vision framework. In IEEE 2nd Int. Forum on RTSI, 2016.
[5] I. Theodorakopoulos, N Fragoulis, N Fragoulis, “System and a method for camera motion analysis and understanding from a video sequence”, US Patent App. 15/363,032, 2016.


Ενδεικτική λίστα ερευνητικών έργων


[1] “BOREALIS – the 3A energy class Flexible Machine for the new Additive and Subtractive manufacturing on next generation 3D metal parts”, H2020 project funded under FoF-02-2014.
[2] “SYMBIONICA - Reconfigurable Machine for the new Additive and Subtractive Manufacturing of next generation fully personalized bionics and smart prosthetics”, H2020 project funded under FoF-10-2015.
[3] “ALOHA - software framework for runtime-Adaptive and secure deep Learning On Heterogeneous Architectures”, H2020 project funded under ICT-05-2017.
[4] “TeamPlay - Time, Energy and security Analysis for Multi/Many-core heterogenous PLAtforms”, H2020 project funded under ICT-05-2017.
[5] “SEI” – Spectral Evidence of Ice”, MNET18/ICT-3438 under Manunet Transnational Call 2018.


Περιγραφή διαθέσιμου εξοπλισμού / υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο


Ορισμένα λογισμικά εργαλεία που θα χρειαστούν για ανάπτυξη λογισμικού, ή αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία, βρίσκονται ήδη στη διάθεση της εταιρείας. Αυτά περιλαμβάνουν:
• ARM-BUNDS-KT-3PE00 - BUNDLE, DStream / DS-5 Pro, Node Locked
• Xilinx ISE Design Suite: System Edition (περιλαμβάνεται το Vivado)
• Quartus Subscription Package 13.0 SP1, Matlab / Simulink, Microsoft Visual Studio
• Υπολογιστικές πλατφόρμες NVIDIA GPUs (Tegra TX1/TX2, Jetson Nano), Raspberry Pi, DragonBoard 410C, Intel Movidius NCS-1 / NCS-2